Prima pagină   »  Produse și servicii   »  Produse lemnoase

CATALOGUL PREŢURILOR (MINIMALE) DE LIVRARE A MASEI LEMNOASE FRANCO-PARCHET începînd cu 10 martie 2020

   

                                                                                                                                     Anexa nr.1
 

                                                                                                                                   la ordinul  nr._16 -P__
 

                                                                                                                                                    din _10_  __martie_ 2020__
  

      CATALOGUL PREŢURILOR (MINIMALE)
 

DE  LIVRARE A MASEI  LEMNOASE FRANCO-PARCHET
 

                                                        AL Î.S. "Î.S. NISPORENI-SILVA”  începînd cu 10 martie 2020
 

 Nr. d/o

Denumirea specie

Lungimea, m.

Diametrul, cm.

Preţ de livrare pentru m3 (lei, bani)
 

Calitatea I

Calitatea II

Calitatea III
 

Fara TVA

Incl TVA

Fara TVA

Incl TVA

Fara TVA

Incl TVA
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

I. Lemn brut rotund pentru debitare şi răndeluire de folosinţă generală.
 

a) Lemn brut rotund pentru fabricarea cherestelei şi semifabricatelor – lemn de gater.
 

1

Stejar

1,0-1,5

14-24

1625

1950

1400

1680

958

1150
 

25-34

1800

2160

1575

1890

1025

1230
 

Peste 35

2025

2430

1792

2150

1183

1420
 

1,6-2,9

14-24

2167

2600

1950

2340

1308

1570
 

25-34

2492

2990

2258

2710

1533

1840
 

Peste 35

2833

3400

2592

3110

1833

2200
 

3,0-6,0

14-24

2967

3560

2733

3280

1892

2270
 

25-34

3400

4080

3167

3800

2133

2560
 

Peste 35

3867

4640

3617

4340

2467

2960
 

2

Frasin, Fag

1,0-1,5

14-24

1158

1390

1000

1200

700

840
 

25-34

1342

1610

1183

1420

908

1090
 

Peste35

1525

1830

1367

1640

1000

1200
 

1,6-2,9

14-24

1650

1980

1500

1800

1125

1350
 

25-34

1883

2260

1725

2070

1283

1540
 

Peste 35

2158

2590

2000

2400

1542

1850
 

3,0-6,0

14-24

2275

2730

2117

2540

1550

1860
 

25-34

2508

3010

2350

2820

1742

2090
 

Peste 35

2767

3320

2600

3120

1975

2370
 

3

Salcîm, Glădiţă

1,0-2,9

14-24

1450

1740

1267

1520

983

1180
 

Peste 25

1700

2040

1508

1810

1242

1490
 

3,0-6,0

14-24

1817

2180

1633

1960

1258

1510
 

Peste 25

2075

2490

1883

2260

1525

1830
 

4

Ulm

1,0-1,5

14-24

1050

1260

900

1080

675

810
 

25-34

1242

1490

1083

1300

825

990
 

Peste35

1433

1720

1275

1530

1000

1200
 

1,6-2,9

14-24

1500

1800

1350

1620

1058

1270
 

25-34

1717

2060

1558

1870

1300

1560
 

Peste 35

1925

2310

1767

2120

1492

1790
 

3,0-6,0

14-24

2000

2400

1850

2220

1525

1830
 

25-34

2275

2730

2117

2540

1725

2070
 

Peste 35

2567

3080

2400

2880

1933

2320
 

5

Carpen, arţar, mesteacăn, paltin

1,0-1,5

14-24

1158

1390

1017

1220

750

900
 

25-34

1333

1600

1175

1410

858

1030
 

Peste35

1467

1760

1308

1570

942

1130
 

1,6-2,9

14-24

1217

1460

1067

1280

792

950
 

25-34

1383

1660

1225

1470

892

1070
 

Peste 35

1517

1820

1350

1620

975

1170
 

3,0-6,0

14-24

1533

1840

1383

1660

983

1180
 

25-34

1675

2010

1517

1820

1075

1290
 

Peste 35

1867

2240

1700

2040

1308

1570
 

6

Nuc, Cireş

1,0-1,5

14-24

1233

1480

1083

1300

758

910
 

25-34

1500

1800

1342

1610

958

1150
 

Peste35

1692

2030

1525

1830

1108

1330
 

1,6-2,9

14-24

1775

2130

1625

1950

1267

1520
 

25-34

2083

2500

1925

2310

1517

1820
 

Peste 35

2333

2800

2175

2610

1742

2090
 

3,0-6,0

14-24

2458

2950

2308

2770

1700

2040
 

25-34

2750

3300

2592

3110

1983

2380
 

Peste 35

3058

3670

2892

3470

2150

2580
 

7

Cais, măr, păr, dud

1,0-1,5

14-24

1150

1380

1000

1200

765

918
 

25-34

1350

1620

1200

1440

925

1110
 

Peste35

1533

1840

1375

1650

1083

1300
 

1,6-2,9

14-24

1625

1950

1475

1770

1183

1420
 

25-34

1850

2220

1692

2030

1425

1710
 

Peste 35

2050

2460

1892

2270

1608

1930
 

3,0-6,0

14-24

2175

2610

2025

2430

1650

1980
 

25-34

2442

2930

2283

2740

1883

2260
 

Peste 35

2742

3290

2583

3100

2142

2570
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8

Tei

2,0-6,0

14-24

2400

2880

2008

2410

1225

1470
 

25-34

2958

3550

2567

3080

1650

1980
 

Peste 35

3450

4140

3067

3680

1983

2380
 

9

Plop, salcie, rachita

2,0-6,5

14-24

1517

1820

1283

1540

817

980
 

Peste 25

1775

2130

1533

1840

967

1160
 

10

Pin, molid

3,0-6,5

14-24

1450

1740

1258

1510

867

1040
 

Peste 25

1817

2180

1625

1950

1208

1450
 

Total lemn de gater sp moi

 

 

 

 

 

 
 

b)Lemn brut rotund pentru doage (pentru cazi şi butoaie)
 

11

Stejar

0,6-2,9

26-34

2800

3360

 

 

 

 
 

Peste 36

3217

3860

 

 

 

 
 

3,0-6,0

26-34

3525

4230

 

 

 

 
 

Peste 36

3967

4760

 

 

 

 
 

c) Lemn brut rotund pentru alte feluri de ambalaj – buşteni pentru ambalaj.

 
 

12

Tei

0,6-2,9

Peste 12

 

 

975

1170

808

970
 

13

Plop, salcie, plop tremurător

0,6-2,9

Peste 12

 

 

867

1040

692

830
 

II. Buşteni pentru furnir

 
 

a) Buşteni pentru furnir decupat

 
 

14

Stejar

1,5-2,9

24-30

2733

3280

2208

2650

 

 
 

Peste 30

3217

3860

2608

3130

 

 
 

14

Stejar

Peste 3,0

24-30

3392

4070

2867

3440

 

 
 

Peste 30

3908

4690

3300

3960

 

 
 

15

Frasin

1,5-2,9

24-30

2067

2480

1625

1950

 

 
 

Peste 30

2458

2950

1925

2310

 

 
 

Peste 3,0

24-30

2658

3190

2067

2480

 

 
 

Peste 30

2983

3580

2533

3040

 

 
 

16

Salcîm

1,5-2,9

24-30

1700

2040

1408

1690

 

 
 

Peste 30

1925

2310

1625

1950

 

 
 

Peste 3,0

24-30

2142

2570

1775

2130

 

 
 

Peste 30

2450

2940

2075

2490

 

 
 

17

Măr, păr, cireş, dud

1,5-2,9

24-30

1775

2130

1558

1870

 

 
 

Peste 30

2233

2680

1925

2310

 

 
 

Peste 3,0

24-30

2358

2830

1992

2390

 

 
 

Peste 30

2533

3040

2300

2760

 

 
 

18

Nuc

1,5-2,9

24-30

2808

3370

2508

3010

 

 
 

Peste 30

3592

4310

2533

3040

 

 
 

Peste 3,0

24-30

3600

4320

2733

3280

 

 
 

Peste 30

3983

4780

2983

3580

 

 
 

19

Tei

1,5-2,9

24-30

4108

4930

3092

3710

 

 
 

Peste 30

2158

2590

1767

2120

 

 
 

Peste 3,0

24-30

2433

2920

2142

2570

 

 
 

Peste 30

2983

3580

2692

3230

 

 
 

20

Plop, plop tremurător

1,5-2,9

24-30

3242

3890

2942

3530

 

 
 

Peste 30

1767

2120

1080

1296

 

 
 

Peste 3,0

24-30

1992

2390

1258

1510

 

 
 

Peste 30

2300

2760

1625

1950

 

 
 

b) Buşteni pentru furnir derulat.
 

21

Stejar, frasin, paltin, fag

1,3-1,6

Peste 18

2233

2680

1767

2120

 

 
 

22

Mesteacăn

1,6-3-0

Peste 18

1625

1950

1467

1760

 

 
 

23

Ulm

1,6-3-0

Peste 18

1317

1580

1083

1300

 

 
 

24

Tei

1,6-3-0

Peste 18

2158

2590

1767

2120

 

 
 

25

Plop, plop tremurător, salcie

1,6-3,0

Peste 18

1625

1950

1392

1670

 

 
 

26

Pin, molid

1,6-3,0

Peste 18

1750

2100

1467

1760

 

 
 

III.  Lemn brut rotund
 

a) Lemn brut rotund pentru construcţi -lemn de constructie
 

27

Stejar

2,0-6,5

14-24

 

 

1633

1960

 

 
 

28

Frasin, cireş

2,0-6,5

14-24

 

 

1492

1790

 

 
 

29

Arţar, carpen ulm paltin

2,0-6,5

14-24

 

 

1183

1420

 

 
 

30

Salcîm, glădiţă

2,0-6,5

14-24

 

 

1417

1700

 

 
 

Total specie tare

 

 

 

 

 

 
 

31

Tei

2,0-6,5

14-24

 

 

1483

1780

 

 
 

32

Plop

2,0-6,5

14-24

 

 

1025

1230

 

 
 

33

Salcie

2,0-6,5

14-24

 

 

950

1140

 

 
 

34

Molid, brad, pin

2,0-6,5

14-24

 

 

1183

1420

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Lemn brut rotund pentru construcţii secundare şi temporare de diverse destinaţii – manelă.
 

35

Stejar, glădiţă, fag

2,0-6,5

 8-11

 

 

1333

1600

 

 
 

36

Salcîm

 8-11

 

 

1250

1500

 

 
 

37

Frasin, paltin, carpen, cireş

 8-11

 

 

1033

1240

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

38

Tei, plop, salcie

2,0-6,5

 8-11

 

 

817

980

 

 
 

c) Stîlpi pentru necesităţi de gospodarire
 

39

Diverse tari

 1,0-2,0

10

 

 

992

1190

758

910
 

 2,0-2,3

 7-10

 

 

1075

1290

825

990
 

 2,3-2,5

 8-13

 

 

1150

1380

892

1070
 

40

Diverse moi

 1,0-2,0

10

 

 

767

920

575

690
 

 2,0-2,3

 7-10

 

 

842

1010

642

770
 

 2,3-2,5

 8-13

 

 

925

1110

692

830
 

d) Prăjini
 

41

Stejar, frasin,fag, paltin, salcîm

3,0-6,5

 3-7

 

 

 

 

517

620
 

42

Ulm, tei, mesteacan, carpen, glădiţă

3,0-6,5

 3-5

 

 

 

 

467

560
 

43

Plop, plop tremurător, salcie

3,0-6,5

 3-7

 

 

 

 

383

460
 

44

Molid, pin

3,0-6,5

 3-5

 

 

 

 

408

490
 

IV.  Lemn de foc, lungimea – 1m
 

 

 

 

 

 

 

metru ster minim

metru cub
 

45

Specii tari Diverse

 0,6-1,5

10 ş i>

 

 

500,00

600

 

0
 

Specii tari Nuc Cireş Mesteacan, arţar american

 0,6-1,5

10 ş i>

 

 

375,00

450

 

0
 

specie tare în mediu

 

 

428,75

515

612,50

735
 

NORMA DE FOC conform CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA
 

specie tare (pensioneri, vaduve, veterani)

 

 

250,00

300

357,14

429
 

specie tare (angajati)

 

 

300,00

360

428,57

514
 

46

Specii moi

 0,6-1,5

10 şi >

 

 

291,67

350

416,67

500
 

47

Specii răşinoase

 0,6-1,5

10 şi >

 

 

291,67

350

416,67

500
  

NOTĂ:
 

a)     La eliberarea lemnului de foc cu lungimea de pînă la 1m pe preţurile indicate mai sus se întrebuinţează următoarele suplimente:
 

     cu lungimea de 0,75 m – 3,0 lei/ m.st.
 

     cu lungimea de 0,5 m şi mai scurte – 5,0 lei/ m.st.;
 

b)    Cu lungimea mai mult de 1m pînă la 2 m se întrebuinţează următoarele rabate:
 

     cu lungimea de la 1,0 m pînă la 1,5 – 2,0 lei/ m.st.;
 

     cu lungimea de la 1,5 m pînă la 2,0 m – 3,0 lei/ m.st.
 

c) Reducere la preţ a lemnului de foc se prevad în perioada calda a anului (mai - august) cu condiţia procurari in cantitati mai mari de 100 m/st,  preţul fiind stabilit  prin ordinul Î.S. "Î.S. Nisporeni - Silva" (conform legislatiei în vigoare):
  

V. Deşeuri de lemn
 

 

Denumirea specie

Diametru cm.

Lungimea m.

Coef. De transformare în m3

Preţul p/u 1 m/s

Preţul p/u 1 m3
 

Fara TVA

Incl TVA

Fara TVA

Incl TVA
 

48

Nuieli curăţite de crengi catergoria I

4,0 -6,0

 4,0-6,0

0,3

165

198

550

660
 

49

Nuieli curăţite de crengi catergoria II

2,0-4,0

 2,0-4,0

0,25

125

150

500

600
 

50

Nuieli necurăţite de crengi catergoria III

4,0 -6,0

 4,0-6,0

0,2

80

96

400

480
 

51

Nuieli necurăţite de crengi catergoria IV

2,0-4,0

 2,0-4,0

0,12

42

50

350

420
 

52

Crăci şi ramuri

Pînă la 2,0

Pînă la 4,0

0,1

25

30

250

300
 

53

Lozie de salcie

 

 

0,15

330

396

2200

2640
  

NOTĂ: in paranteze (inclusiv TVA)
 

Pentru colectarea şi transportarea lemnului de lucru (lemnul de gater, buşteni pentru ambalaj, construcţie şi manelă) de la:
 

a)     Franco-depozitul-intermediar se adaugă un supliment la preţul iniţial - 66,67 lei/m3 (80,00 lei/m3 inclusiv TVA);
 

b)    Franco-depozitul-final se adaugă un supliment la preţul iniţial pînă la distanţa de  5 km - 125,00 lei/m3 (150,00 lei/m3 inclusiv TVA);
 

c)     Depozitul – final se adaugă un supliment la preţul iniţial pînă la distanţa de               20 km-166,67 lei/m3 (200,00 lei/m3 inclusiv TVA) .
 

Pentru colectarea şi transportarea lemnului de foc se adaugă un supliment la preţul iniţial la (m/st) de la:
 

a)     Franco-depozitul-intermediar suma de 50,00 lei/m/st (60,00 lei m/st inclusiv TVA);
 

b)    Franco-depozitul-final: pînă la distanţa de 5 km suma de 83,33 lei/m/st (100,00 lei m/st inclusiv TVA);
 

c)   Depozitul – final: pînă la distanţa de 20 km suma de 125,00 lei/m/st (150,00 lei m/st inclusiv TVA).
 

La colectarea şi transportarea nuielilor şi a cracilor, a ramurilor realizabile se adaugă un supliment la preţul iniţial în sumă de 10,00 lei/m3 (12,00 lei/m3 inclusiv TVA).
 

Pentru servicii de transportare (normei de foc) la domiciliu din franco - parchet (în limita posibilităţii cu incarcarea descarcarea beneficiarului) se va achita suplimentar 750,00 lei / rută inclusiv TVA.
 

Pentru servicii de transportare a masei lemnoase la domiciliu din franco - parchet se va achita suplimentar în baza distantie de deplasare de la 150,00 lei m/st inclusiv TVA.
    

Director al Î.S. "Î.S. Nisporeni-Silva”                                   Grigore PRAF
  

                                                                                                                             Executat _____________________________
 

                                                                                                                                             (numele, prenumele, tel., semnătura)